GEWOONROOI

SINT-OEDENRODE


Huurvoorwaarden


- Solexrijders dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of bromfietscertificaat.(AM)

- Beschikt men niet niet over één van beide documenten, dan is het mogelijk om met (een) elektrische fiets(en) mee te rijden. (tijdig aangeven i.v.m. huur elders)

- De Solexen van SolexVerhuurRooi zijn WA verzekerd.

- Gasten onder 20 jaar mogen alleen rijden in groepen, waarin  ook oudere solexrijders zitten.

- Van SolexVerhuurRooi mag verwacht worden dat de Solex in goede staat afgeleverd wordt.

- Solexrijden geschiedt op eigen risico.

- Onze gasten rijden zonder begeleiding.Wij vertrouwen er op dat zij fatsoenlijk met de gehuurde   Solexen omgaan en de verkeersregels in acht nemen.

- Buitensporige schades, ontstaan door wild gedrag, worden in rekening gebracht.

- Mochten we onacceptabel gedrag waarnemen, dan zullen we begeleiding in zetten.

- Om bovenstaande zeker te stellen, is een huurovereenkomst opgesteld, die vooraf door alle deelnemers ondertekend dient te worden.

- Let op: Op kleding en schoeisel kunnen benzine of andersoortige vlekken komen. Houd hier rekening mee. 

- Bij calamiteiten kan SolexVerhuurRooi de tocht zonder wederzijdse kosten annuleren.

 Klik hier voor de volledige huurvoorwaarden